Abdullah Demir
Köşe Yazarı
Abdullah Demir
 

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı,  çalışmış olduğu işyerinde 1 yılı aşkın süredir çalışan işçinin kanunda belirtilen koşullar dahilinde kazandığı kıdemin karşılığı olarak işverence çalışanına ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı; işçinin almış olduğu son brüt ücrete, işverence verilen sosyal hakların (yol, yemek, ikramiye vb.) dahil edilmesi sonucu bulunan, giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanarak tespit edilir. İşçinin Kıdem Tazminatının Koşulları Nelerdir? Kıdem Tazminatı; İş Kanunu’na tabi iş ve işyerinde çalışan kişilerin iş akitlerinin, yine bu kanunda belirtilen nedenler ile son bulması durumunda gündeme gelebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’na iş ve işyerinde çalışmak Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, d) Bir ailenin üyeleri ve 3’üncü dereceye kadar (3’üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, e) Ev hizmetlerinde, f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1) g) Sporcular hakkında, h) Rehabilite edilenler hakkında, ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2’nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde. Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki iş ve işyerlerinde çalışmak. İşçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olması gerekmektedir. 1 yıldan az çalışmış olması, kıdem tazminatını hak etmeyeceği anlamına gelmektedir. Fakat aynı işverenin farklı işyerinde çalışması durumunda çalışılan sürelerin toplamı 1 yıla denk gelmesi ile yine kıdem tazminatına hak kazanılacaktır. İş Akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshi veyahut işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi Kadınların evlenme Nedeniyle iş akdini sona erdirmesi; Kadın işçi çalışmasını sürdürdüğü esnada, yapmış olduğu evlilik nedeniyle evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 1 yıl hak düşürücü süre olup, bu sürenin aşılması durumunda iş akdinin bu sebepten ötürü feshinde kıdem tazminatı hakkı yitirilecektir. Erkeklerin Askerlik hizmeti için iş akdini sona erdirmesi; Erkek çalışanlar çalışmasını sürdürdüğü esnada muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi durumu söz konusu olduğunda istifa edip askere gitmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bedelli askerlik istisna olup, askerlik görevini bedelli şeklinde yerine getirecek olan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamazlar. İşçinin emeklilik nedeniyle iş akdini sona erdirmesi İşçinin işveren tarafından Koronavirüs nedeniyle işten çıkarılması İşçinin sigorta primlerinin eksik veya hiç ödenmemesi İşçinin sigorta kayıtlarında girdi-çıktı yapılması Fazla mesai ücretlerinin eksik veya hiç ödenmemesi Ücretlerin 1 aydan fazla süredir eksik veya hiç ödenmemiş olması İşçinin Ölümü nedeniyle iş akdinin sona ermesi İşçinin çalışmasını sürdürdüğü esnada vefat etmesi nedeniyle mirasçıları kıdem tazminatının ödenmesi talebinde bulunabilirler. İşverenin haksız olarak işçinin iş akdini sonlandırması İş Koşullarında esaslı değişiklik Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda işçi kıdem tazminatı talep edemeyecektir. Kıdem Tazminatı Nasıl Bulunur? Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu her tam 1 yıla karşılık 30 günlük giydirilmiş ücret olarak hesaplanır. Artan süreler için aynı oranda hesaplama yapılarak bulunur. Kıdem tazminatı hesabı yaparken öncelikle işçinin almış olduğu son brüt ücrete işveren tarafından verilen yol, yemek, ikramiye, yakacak ödeneği, izin ödeneği gibi tüm sosyal hakların dahil etmek suretiyle giydirilmiş ücreti bulunması gerekir. Ve hesaplama bu ücret üzerinden yapılmalıdır. Kıdem Tazminatı Davası Nerede Açılır? İşçi tarafından dava öncesi zorunlu arabulucuya başvurmak koşulu ile çalışmış olduğu işyerinin bulduğu yerdeki İş Mahkemesinde, bulunduğu yerde iş mahkemesi olmaması durumunda ise Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmak gerekir.  Ayrıca işyeri merkezinin farklı bir ilde olması durumunda bu yerde de dava açılabilir.
Ekleme Tarihi: 24 Kasım 2020 - Salı

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı,

 çalışmış olduğu işyerinde 1 yılı aşkın süredir çalışan işçinin kanunda belirtilen koşullar dahilinde kazandığı kıdemin karşılığı olarak işverence çalışanına ödenen tazminattır.

Kıdem tazminatı; işçinin almış olduğu son brüt ücrete, işverence verilen sosyal hakların (yol, yemek, ikramiye vb.) dahil edilmesi sonucu bulunan, giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanarak tespit edilir.

İşçinin Kıdem Tazminatının Koşulları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı; İş Kanunu’na tabi iş ve işyerinde çalışan kişilerin iş akitlerinin, yine bu kanunda belirtilen nedenler ile son bulması durumunda gündeme gelebilir.

4857 sayılı İş Kanunu’na iş ve işyerinde çalışmak

Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

 1. a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
 2. b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 3. d) Bir ailenin üyeleri ve 3’üncü dereceye kadar (3’üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 4. e) Ev hizmetlerinde,
 5. f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)
 6. g) Sporcular hakkında, h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2’nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki iş ve işyerlerinde çalışmak.

İşçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olması gerekmektedir. 1 yıldan az çalışmış olması, kıdem tazminatını hak etmeyeceği anlamına gelmektedir. Fakat aynı işverenin farklı işyerinde çalışması durumunda çalışılan sürelerin toplamı 1 yıla denk gelmesi ile yine kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.

İş Akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshi veyahut işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi

Kadınların evlenme Nedeniyle iş akdini sona erdirmesi;

 • Kadın işçi çalışmasını sürdürdüğü esnada, yapmış olduğu evlilik nedeniyle evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 1 yıl hak düşürücü süre olup, bu sürenin aşılması durumunda iş akdinin bu sebepten ötürü feshinde kıdem tazminatı hakkı yitirilecektir.

Erkeklerin Askerlik hizmeti için iş akdini sona erdirmesi;

 • Erkek çalışanlar çalışmasını sürdürdüğü esnada muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi durumu söz konusu olduğunda istifa edip askere gitmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bedelli askerlik istisna olup, askerlik görevini bedelli şeklinde yerine getirecek olan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamazlar.
 • İşçinin emeklilik nedeniyle iş akdini sona erdirmesi
 • İşçinin işveren tarafından Koronavirüs nedeniyle işten çıkarılması
 • İşçinin sigorta primlerinin eksik veya hiç ödenmemesi
 • İşçinin sigorta kayıtlarında girdi-çıktı yapılması
 • Fazla mesai ücretlerinin eksik veya hiç ödenmemesi
 • Ücretlerin 1 aydan fazla süredir eksik veya hiç ödenmemiş olması
 • İşçinin Ölümü nedeniyle iş akdinin sona ermesi
 • İşçinin çalışmasını sürdürdüğü esnada vefat etmesi nedeniyle mirasçıları kıdem tazminatının ödenmesi talebinde bulunabilirler.
 • İşverenin haksız olarak işçinin iş akdini sonlandırması
 • İş Koşullarında esaslı değişiklik

Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda işçi kıdem tazminatı talep edemeyecektir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Bulunur?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu her tam 1 yıla karşılık 30 günlük giydirilmiş ücret olarak hesaplanır. Artan süreler için aynı oranda hesaplama yapılarak bulunur.

Kıdem tazminatı hesabı yaparken öncelikle işçinin almış olduğu son brüt ücrete işveren tarafından verilen yol, yemek, ikramiye, yakacak ödeneği, izin ödeneği gibi tüm sosyal hakların dahil etmek suretiyle giydirilmiş ücreti bulunması gerekir. Ve hesaplama bu ücret üzerinden yapılmalıdır.

Kıdem Tazminatı Davası Nerede Açılır?

İşçi tarafından dava öncesi zorunlu arabulucuya başvurmak koşulu ile çalışmış olduğu işyerinin bulduğu yerdeki İş Mahkemesinde, bulunduğu yerde iş mahkemesi olmaması durumunda ise Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmak gerekir.  Ayrıca işyeri merkezinin farklı bir ilde olması durumunda bu yerde de dava açılabilir.

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve bursalihaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.